retorikkurs
Praktisk retorik
Vår utbildning i Praktisk retorik är tre dagar lång påminner mycket om utbildningen i presentationsteknik, men är en dag längre och tar upp mer om argumentation och har fler övningar. Teori varavas med övningar och det är max 6 deltagare i gruppen för att ge mycket tid till övningarna och egna frågor.

Utförligare information om vår utbildning i praktisk retorik finns här >>
.
Startsidan
Praktisk retorik
Presentationsteknik
Förhandlingsteknik
Effektiva möten
Kontakta oss