retorikkurs
Förhandlingsteknik
Vår utbildning i förhdnlingsteknik ger dig chasnen att bli en bättre förhndlare både genom teori och att prova olika strategier i vårt förhandlingsspel. Kursen är 1 dag lång, en mycket intensiv dag.

Utförligare information om vår utbildning i förhandlingsteknik finns här >>
.
Startsidan
Praktisk retorik
Presentationsteknik
Förhandlingsteknik
Effektiva möten
Kontakta oss